CEEPUS hallgatói pályázati felhívás

CEEPUS PROGRAM – HALLGATÓI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet
a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül
hallgatói mobilitásban való részvételre
a 2020/2021-es tanév őszi félévére

Pályázhat az a hallgató, aki:

 • CEEPUS országbeli állampolgár;
 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 • legalább két lezárt féléve van;
 • jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • a külföldi felsőoktatási intézmény oktatási nyelvét legalább középfokú szinten ismeri, képes előadást hallgatni és a hallgatott tárgyból vizsgát tenni az adott nyelven.

Megpályázható partnerintézmény a CIII-SK-0044-15-2021 Applied Economics and Management hálózaton belül:

 • University of South Bohemia in Ceske Budejovice Faculty of Economics
  CEEPUS koordinátor: Dr. Marek Sulista

Megpályázható partnerintézmény a CIII-AT-0050-16-2021 Education without Frontiers hálózaton belül: 

 • Fachhochschule Burgenland (University of Applied Science Burgenland), International Business Relations, Campus Eisenstadt, Ausztria
  CEEPUS koordinátor: Mag. Lenka Kovarik

A hallgatói mobilitás célja: féléváthallgatás, kreditszerzés, valamint diplomamunka, PhD dolgozat készítése a rövidebb, 1 hónapos időtartam esetén.

A hallgatói ösztöndíj összege:

Az ösztöndíjat a kiutazó hallgató a fogadó országtól kapja. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebb információ a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) található az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjei alatt.

Hallgatói mobilitás a CEEPUS programban:

 • A hallgatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg.
 • A támogatás ösztöndíjat jelent.
 • A CEEPUS keretében utazóknak nem kell tandíjat fizetniük. Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó.
 • A fogadó intézmény a bejövő hallgatók számára köteles a CEEPUS program mobilitási alapelvei szerint a helyi hallgatókkal egyenlő bánásmódot biztosítani.
 • A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
 • A programban résztvevő a CEEPUS ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).
 • A CEEPUS adminisztráció nyelve angol.

A pályázat benyújtása:

A jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján: https://www.ceepus.info/

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok megjelennek az elektronikus rendszerben, melyeket a Kar CEEPUS koordinátora lát. A dékán dönt a támogatott hallgató személyéről.
A pályázat ezután további lépcsőkön megy keresztül:

 • a küldő intézmény (SOE LKK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot, ezzel egyben támogatja a jelentkezést
 • a jóváhagyás után a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül a pályázat
 • a pályázat a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A pályázatok elbírálása:

A Közgazdaságtudományi Kar CEEPUS koordinátora által összehívott bizottság dönt a támogatott hallgató személyéről.
A pályázat ezután a további lépcsőkön megy keresztül:

 • a hallgató angol nyelven kitölti a jelentkezési lapot a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info)
 • a küldő intézmény (SOE LKK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot;
 • a jelentkezési lap a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül, ennek jóváhagyásával;
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK);
 • mentor tevékenység végzése a LKK-n;
 • SOE LKK oktatójának ajánlólevele.

A küldő intézmény által támogatott ösztöndíjas feladata:

 • a jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján;
 • az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info honlapon;
 • az ösztöndíjasok az utazást követően elkészítik az úti jelentést (Student Mobility Report). A dokumentumot kizárólag elektronikus formában, a központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) keresztül kell kitölteni;
 • a magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadó intézmény által kiállítandó igazolást, a „Letter of Confirmation”-t kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával, s ezt papír alapon a Kar koordinátorának leadni, s a rendszerbe feltölteni.

Információ:
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda:
Somos Krisztina, somos.krisztina@uni-sopron.hu
Tel: 99/518-120

A hatályos jogszabályok teljes szövege ezen az oldalon érhető el.

Tempus Közalapítvány:
http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa

Pályázat beadási határideje: 2020. június 15.

 

Sopron, 2020. május 25.

 

                                                                                                                               Dr. Czeglédy Tamás PhD
dékán