CEEPUS oktatói pályázati felhívás

CEEPUS PROGRAM – OKTATÓI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet
a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül
oktatói mobilitásban való részvételre
a 2020/2021-es tanév őszi félévére.

Pályázhat az az oktató, aki:

 • CEEPUS országbeli állampolgárságú;
 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán főállású oktatói munkaviszonya van.

Megpályázható partnerintézmény a CIII-AT-0050-16-2021 Education Without Frontiers hálózaton belül: 

 • Fachhochschule Burgenland (University of Applied Science Burgenland),
  International Business Relations, Campus Eisenstadt, Ausztria
  Honlap: http://www.fh-burgenland.at
  CEEPUS koordinátor: Mag. Lenka Kovarik; e-mail: lenka.kovarik@fh-burgenland.at
  Fogadási keret: 1 oktató
  Szükséges nyelvismeret: német és angol
  Megpályázható időszak: minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap)

Az oktatói mobilitás célja, időtartama:
Oktatási tevékenység, melynek során 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező a fogadó intézményben.

Az oktatói ösztöndíj összege:
Az ösztöndíjat a kiutazó oktató a fogadó országtól kapja. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebb információ a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) található az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjei alatt.

Oktatói mobilitás a CEEPUS programban:

 

 • Az oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg.
 • A támogatás ösztöndíjat jelent.
 • Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő látogatás, kutatási tevékenység nem támogatható a program keretében.
 • A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
 • A programban résztvevő a CEEPUS ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).
 • Ausztriában az oktatói mobilitásban követelmény a PhD fokozat.
 • A CEEPUS adminisztráció nyelve angol.

A pályázat benyújtása:

A jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján: https://www.ceepus.info/

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok megjelennek az elektronikus rendszerben, melyeket a Kar CEEPUS koordinátora lát. A dékán dönt a támogatott oktató személyéről.
A pályázat ezután további lépcsőkön megy keresztül:

 • a küldő intézmény (SOE LKK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot, ezzel egyben támogatja a jelentkezést
 • a jóváhagyás után a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül a pályázat
 • a pályázat a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A küldő intézmény által támogatott ösztöndíjas feladata:

 • a jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján; az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info honlapon;
 • az ösztöndíjasok az utazást követően elkészítik az úti jelentést (Teacher Mobility Report). A dokumentumot kizárólag elektronikus formában, a központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) keresztül kell kitölteni;
 • a magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadó intézmény által kiállítandó igazolást, a Letter of Confirmation-t kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával, s ezt a Kar koordinátorának papír alapon leadni, valamint a CEEPUS rendszerbe feltölteni.

Információ:
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda:
Somos Krisztina, somos.krisztina@uni-sopron.hu
Tel: 99/518-120

A hatályos jogszabályok teljes szövege ezen az oldalon érhető el.

Tempus Közalapítvány: 
http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa

Pályázat beadási határideje: 2020. június 15.

 

Sopron, 2020. május 25.

Dr. Czeglédy Tamás PhD
dékán