CEEPUS hallgatói pályázati felhívás 2018/19/II

CEEPUS PROGRAM – HALLGATÓI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet
 CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül
hallgatói mobilitásban való részvételre a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére.

Pályázhat az a hallgató, aki:

 • CEEPUS országbeli állampolgár;
 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 • legalább két lezárt féléve van;
 • jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
 • a külföldi felsőoktatási intézmény oktatási nyelvét legalább középfokú szinten ismeri, képes előadást hallgatni és a hallgatott tárgyból vizsgát tenni az adott nyelven.

Megpályázható partnerintézmény:

 1. Fachhochschule Burgenland (University of Applied Science Burgenland), International Business Relations, Campus Eisenstadt, Ausztria
  Hálózat: CIII-AT-0050-14-1819 – Education Without Frontiers
  Honlap: http://www.fh-burgenland.at
  CEEPUS koordinátor: Mag. Lenka Kovarik; e-mail: lenka.kovarik@fh-burgenland.at
  Fogadási keret: 1 hallgató
  Időtartam: 4 hónap
  Szükséges nyelvismeret: német vagy angol

 2. Cracow University of Economics International Programmes Office
  Hálózat: CIII-Sk-0044-13-1819 – Applied Economics and Management
  Honlap: www.uek.krakow.pl
  CEEPUS koordinátor: mgr. Agnieszka Nowak
  Fogadási keret: 1 hallgató
  Időtartam: 4 hónap


A hallgatói mobilitás célja: féléváthallgatás, kreditszerzés, valamint diplomamunka, PhD dolgozat készíté-se a rövidebb, 1 hónapos időtartam esetén.

A hallgatói ösztöndíj összege:
Az ösztöndíjat a kiutazó hallgató a fogadó országtól kapja. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bő-vebb információ a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) található az egyes nemzeti CEE-PUS irodák linkjei alatt.

Hallgatói mobilitás a CEEPUS programban:

 • A hallgatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg.
 • A támogatás ösztöndíjat jelent.
 • A CEEPUS keretében utazóknak nem kell tandíjat fizetniük. Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó.
 • A fogadó intézmény a bejövő hallgatók számára köteles a CEEPUS program mobilitási alapelvei szerint a helyi hallgatókkal egyenlő bánásmódot biztosítani.
 • A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
 • A programban résztvevő a CEEPUS ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).
 • A CEEPUS adminisztráció nyelve angol.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • fényképes EUROPASS önéletrajz (magyarul és angolul);
 • NEPTUN-ból nyomtatott indexkivonat;
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok;
 • motivációs levél magyarul és angolul (min. 500 karakter szóköz nélkül):
  • Miért szeretne egy szemesztert (vagy rövidebb időt) a partnerintézménynél tölteni, melyek a sze-mélyes motivációi, céljai?
  • Milyen kurzusokat tervez látogatni?
  • Miben fogja a kint szerzett tapasztalat a tanulmányait segíteni?
  • Hogyan járul hozzá a kinntartózkodás a szakmai előmeneteléhez?

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK);
 • mentor tevékenység végzése a LKK-n
 • SOE LKK oktatójának ajánlólevele;
 • súlyozott tanulmányi átlag.

Az Általános pályázati feltételek a kar honlapján is olvashatók:
http://international.lkk.uni-sopron.hu/ceepus-hallgatoi
A pályázatot 1 példányban kell leadni.

A pályázatok elbírálása:
A Közgazdaságtudományi Kar CEEPUS koordinátora által összehívott bizottság dönt a támogatott hallgató személyéről.
A pályázat ezután a további lépcsőkön megy keresztül:

 • a hallgató angol nyelven kitölti a jelentkezési lapot a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info)
 • a küldő intézmény (SOE LKK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot;
 • a jelentkezési lap a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül, ennek jó-váhagyásával;
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton ki-értesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A küldő intézmény által támogatott ösztöndíjas feladata:

 • a jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján;
 • az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info honlapon;
 • az ösztöndíjasok az utazást követően elkészítik az úti jelentést (Student Mobility Report). A dokumen-tumot kizárólag elektronikus formában, a központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) ke-resztül kell kitölteni;
 • a magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadó intézmény által kiállítandó igazolást, a Letter of Confirmation-t kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával;
 • élménybeszámoló készítése a küldő intézmény részére.

Információ:

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda:
Somos Krisztina, somos.krisztina@uni-sopron.hu
Tel: 99/518-120

Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa

Pályázat beadási határideje:
2018. október 31.

Pályázat beadásának helye:
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, fsz. 19. iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

Sopron, 2018. október 9.

Dr. Czeglédy Tamás PhD
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes