CEEPUS oktatói pályázati felhívás 2018/19/II

CEEPUS PROGRAM – OKTATÓI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet
a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül
oktatói mobilitásban való részvételre a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére.

Pályázhat az az oktató, aki:

 • CEEPUS országbeli állampolgárságú
 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán főállású oktatói munkaviszonya van.

Megpályázható partnerintézmények:

 1. Slovak University of Agriculture in Nitra Faculty of Economics and Management
  Hálózat: CIII-SK-0044-13-1819 – Applied Economics and Management
  Honlap: www.uniag.sk
  Fogadási keret: 1 oktató
  Időtartam: 1 hónap
  Kontakt: Ing., PhD Jana Galova
 2. Cracow University of Economics International Programmes Office
  Hálózat: CIII-SK-0044-13-1819 – Applied Economics and Management
  Honlap: www.uek.krakow.pl
  CEEPUS koordinátor: mgr. Agnieszka Nowak
  Fogadási keret: 1 oktató
  Időtartam: 1 hónap
 3. Fachhochschule Burgenland (University of Applied Science Burgenland), International Business Relations, Campus Eisenstadt, Ausztria
  Hálózat: CIII-AT-0050-14-1819 – Education Without Frontiers
  Honlap: http://www.fh-burgenland.at
  CEEPUS koordinátor: Mag. Lenka Kovarik; e-mail: lenka.kovarik@fh-burgenland.at
  Fogadási keret: 2 oktató
  Időtartam: 2 hónap
  Szükséges nyelvismeret: német és angol


Az oktatói mobilitás célja, időtartama:
Oktatási tevékenység, melynek során 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező a fo-gadó intézményben.

Az oktatói ösztöndíj összege:
Az ösztöndíjat a kiutazó oktató a fogadó országtól kapja. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bő-vebb információ a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) található az egyes nemzeti CEE-PUS irodák linkjei alatt.

Oktatói mobilitás a CEEPUS programban:

 • Az oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg.
 • A támogatás ösztöndíjat jelent.
 • Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő látogatás, kutatási tevékenység nem támogatha-tó a program keretében.
 • A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
 • A programban résztvevő a CEEPUS ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).
 • Ausztriában az oktatói mobilitásban követelmény a PhD fokozat.
 • A CEEPUS adminisztráció nyelve angol.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • motivációs levél (min. 500 karakter szóköz nélkül, angol nyelven)
 • részletes munkaterv:
  • milyen előadásokat/szemináriumokat fog tartani (cím/téma, óraszám)
  • milyen hozzáadott értéket jelent a tevékenység a fogadó intézménynek
  • a pályázó számára milyen hozadéka van

Az Általános pályázati feltételek a kar honlapján is olvashatók:
http://international.lkk.uni-sopron.hu/ceepus-oktatoi
A pályázatot 1 példányban kell leadni.

A pályázatok elbírálása:
A Közgazdaságtudományi Kar CEEPUS koordinátora által összehívott bizottság dönt a támogatott oktató személyéről.
A pályázat ezután további lépcsőkön megy keresztül:

 • a támogatott oktató feltölti a jelentkezési lapot a www.ceepus.info oldalon;
 • a küldő intézmény (SOE LKK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot;
 • a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül, ennek jóváhagyásával;
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.

A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton ki-értesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A küldő intézmény által támogatott ösztöndíjas feladata:

 • a jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda honlapján;
 • az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info honlapon;
 • az ösztöndíjasok az utazást követően elkészítik az úti jelentést (Teacher Mobility Report). A dokumen-tumot kizárólag elektronikus formában, a központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) ke-resztül kell kitölteni;
 • a magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadó intézmény által kiállítandó igazolást, a Letter of Confirmation-t kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával;
 • úti beszámoló készítése a kar részére.

Információ:

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda:
Somos Krisztina, somos.krisztina@nyme.hu
Tel: 99/518-120

Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa

Pályázat beadási határideje:
2018. október 31.

Pályázat beadásának helye:
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, fsz. 19. iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

Sopron, 2018. október 8.

Dr. Czeglédy Tamás PhD
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes