Erasmus személyzeti pályázati felhívás

ERASMUS+ PROGRAM – SZEMÉLYZETI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a
2018/2019-as tanév I. szemeszterére
ERASMUS+ adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre.

 

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara várja azon oktatók és adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak jelentkezését, akik a 2018/19-es tanév I. szemeszterében Erasmus+ személyzeti mobilitásban szeretnének részt venni.

A pályázat beadási határideje: 2018. május 25., 16.00 óra

A pályázattípus célja

Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása külföldi programországbeli partnernél tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából. 

A pályázók köre

Pályázhat az, aki:

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának főállású alkalmazottja;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga)

Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása:

 • külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • partneregyetemhez, oktatási intézményhez – a jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
 • képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvétel érdekében

A személyzeti mobilitás jellemzői

 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és elfogadott egyéni munkaprogramot (Training Mobility Agreement) követi.
 • Konferencia részvétel és oktatás nem támogatható.
 • A helyszín nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A támogatott pályázóval az egyetem Támogatási szerződést köt.
 • Az Erasmus+ támogatás nem szükségszerűen fedezi a felmerülő költségeket, csupán hozzájárul a kiutazáshoz, ill. a külföldi tartózkodás során felmerülő megélhetési költségekhez.
 • Az utazási távolság meghatározására a http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm oldalon elérhető on-line távolsági kalkulátort kell használni. Kiindulási helynek a küldő szervezet székhelyét, míg a tevékenység helyszíneként a fogadó szervezet székhelyét kell tekinteni.
 • A résztvevőknek a hazaérkezést követően egy on-line EU kérdőíven kell kitölteniük.
 • A résztvevőnek a hazaérkezést követően le kell adnia a fogadóintézmény által kiállított részvételi igazolást (Certificate of Attendance), mely bizonyítja a mobilitási időtartam tényleges kezdő- és zárónapját.
 • A pályázó a kar partnerintézményeit az alábbi linken találja: http://international.lkk.uni-sopron.hu/nemzetkozi-egyuttmukodes. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • Személyzeti mobilitási munkaterv.
 • Amennyiben a pályázó International Staff Week-en szeretne részt venni, kérjük, csatolja a meghirdetett programot is.

A pályázatot 1 példányban kell leadni.

A programban részt vevő országok

 • Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország.
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Kiegészítő támogatás

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ munkatársak a 2018/19-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra. Az ezzel kapcsolatos további dokumnetumok:

Pályázati határidő: 2018. május 24.

Információ

Az Erasmus+ programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában kérhető:

 • Dr. Czeglédy Tamás
  nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
  Erasmus koordinátor
 • Somos Krisztina
  e-mail: somos.krisztina@uni-sopron.hu
  tel.: (+36 99) 518 120

További információ:

A pályázatok elbírálása

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese által összehívott bizottság dönt a nyertes pályázók személyéről.

A pályázat beadásának helye

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi Iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. fszt. 14.

 

Sopron, 2018. március 22.

Dr. Czeglédy Tamás
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
Erasmus koordinátor