Erasmus+ személyzeti pályázati felhívás

ERASMUS+ PROGRAM – SZEMÉLYZETI MOBILITÁS

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a
2021/2022-es tanév I. szemeszterére
ERASMUS+ adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre.

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara várja azon oktatók és adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak jelentkezését, akik a 2021/2022-es tanév I. szemeszterében Erasmus+ személyzeti mobilitásban szeretnének részt venni.

A pályázattípus célja:
Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása külföldi programországbeli partnernél tudás-transzfer, vagy készségek fejlesztése céljából.

Pályázhat az, aki:

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának főállású alkalmazottja;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga).

Támogatható tevékenységek:
Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása:

 • külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • partneregyetemhez, oktatási intézményhez – a jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
 • képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvétel érdekében.

A programban részt vevő országok:

 • Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak a 2021/2022-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
Ehhez külön kérvényt kell benyújtani. Az érintettek kérem tájékozódjanak a kiírás alapján, a Tempus Közalapítvány oldalán: https://tka.hu/celcsoport/6213/fogyatekossaggal-elo-vagy-tartosan-beteg-resztvevok-erasmus-kiegeszito-tamogatasa

A személyzeti mobilitás jellemzői:

 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és elfogadott egyéni mun-kaprogramot (Training Mobility Agreement) követi.
 • Konferencia részvétel és oktatás nem támogatható.
 • A helyszín nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A támogatott pályázóval az egyetem Támogatási szerződést köt.
 • Az Erasmus+ támogatás nem szükségszerűen fedezi a felmerülő költségeket, csupán hozzájárul a kiutazáshoz, ill. a külföldi tartózkodás során felmerülő megélhetési költségekhez.
 • Az utazási távolság meghatározására a http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm oldalon elérhető on-line távolsági kalkulátort kell használni. Kiindulási helynek a küldő szervezet székhelyét, míg a tevékenység helyszíneként a fogadó szervezet székhelyét kell tekinteni.
 • A résztvevőknek a hazaérkezést követően egy on-line EU kérdőíven kell kitölteniük.
 • A résztvevőnek a hazaérkezést követően le kell adnia a fogadóintézmény által kiállított részvételi igazolást (Certificate of Attendance), mely bizonyítja a mobilitási időtartam tényleges kezdő- és zárónapját.
 • A pályázó a kar partnerintézményeit az alábbi linken találja: http://international.lkk.uni-sopron.hu/nemzetkozi-egyuttmukodes

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Személyzeti mobilitási munkaterv
 • Amennyiben a pályázó International Staff Week-en szeretne részt venni, kérjük, csatolja a meghirdetett programot is.

A pályázatot 1 példányban kell leadni.

A pályázatok elbírálása:
A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja által összehívott bizottság dönt a nyertes pályázók személyéről.

Információ:
További információ az Erasmus+ programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában kérhető:

international-lkk@uni-sopron.hu

Tempus Közalapítvány honlapja: http://www.tka.hu
http://www.tka.hu/palyazatok/4573/felsooktatasi-munkatarsak-kepzesi-celu-mobilitasa

Európai Bizottság Erasmus+ honlapja:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm

Pályázat beadásának helye:
Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi Iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. fszt. 14.

Sopron, 2021.10.19.

Dr. Nedelka Erzsébet
nemzetközi dékánhelyettes
Erasmus+ koordinátor