Erasmus szakmai gyakorlat pályázati felhívás

ERASMUS+ PROGRAM – SZAKMAI GYAKORLAT

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a
2018/2019-as tanév I. szemeszterére
külföldi felsőoktatási intézményekben ERASMUS+ szakmai gyakorlat folytatására.

 

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara várja azon hallgatók jelentkezését, akik a 2018/2019 tanév I. szemeszterében Erasmus+ a szakmai gyakorlat programban szeretnének részt venni.

A pályázat beadási határideje: 2018. május 25., 16.00 óra

A szakmai gyakorlat célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez.

A pályázók köre

Pályázhat az a hallgató, aki:

 • a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül.
 • alapképzésben (BA) részt vevő, vagy frissen végzett hallgató. A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében be kell nyújtaniuk).
 • jó rendű tanulmányi eredménnyel rendelkezik.
 • legalább középfokú nyelvvizsgája van a külföldi fogadóintézmény munkanyelvéből.
 • Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázhat az a hallgató is, aki korábban Erasmus vagy Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjban már részesült.

A szakmai gyakorlat fogadóintézményei

A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország. 

A szakmai gyakorlat időtartama

A szakmai gyakorlat időtartama 2-12 hónap lehet.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy az Erasmus+ program keretében külföldön teljesített szakmai gyakorlatot akkor tudjuk a kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat helyett elfogadni, ha a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar szabályzatának megfelelően (Szakmai gyakorlati szabályzat az alapképzésekhez) időtartama legalább 14 hét.

A szakmai gyakorlat jellemzői

 • Az Erasmus mobilitási ösztöndíj nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő költségeket, valamint a biztosítás, illetve az utazás költségei is a hallgatót terhelik.
 • A küldő intézménynek teljes egészében be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (Learning Agreement for Traineeships) jön létre, mely tartalmazza a gyakorlat időtartamát és tartalmát, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiállítania az elvégzett programról és eredményekről.
 • A fogadó vállalkozásnál a hallgató által elvégzett szakmai gyakorlatért járó kredit, ill. elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a vállalkozás által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a résztvevő felek megállapodtak.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges. A korábban az „Egész életen át tartó tanulás (LLP)” programban végzett mobilitást is figyelembe kell venni. A hallgatónak egy on-line nyelvi felmérőn kell részt vennie a kiutazás előtt és a hazaérkezés után a nyelvi kompetenciák ellenőrzése céljából.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • fényképes EUROPASS önéletrajz (magyarul és a választott idegen nyelven);
 • a NEPTUN-ból nyomtatott indexkivonat;
 • a nyelvtudást igazoló dokumentumok;
 • motivációs levél magyarul és angolul (min. 500 karakter szóköz nélkül):
  • Miért szeretné szakmai gyakorlatát külföldön végezni, melyek a személyes motivációi, céljai?
  • Milyen tevékenységet tervez végezni?
  • Hogyan járul hozzá a külföldi gyakorlat a szakmai előmeneteléhez?
 • fogadó fél hivatalos képviselője által aláírt és lepecsételt fogadólevél;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy részt vett-e korábban Erasmus, vagy Erasmus+ mobilitási programban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK);
 • az LKK-s külföldi diákok mentorálása;
 • LKK oktatójának ajánlólevele;
 • súlyozott tanulmányi átlag.

A pályázatot 1 példányban kell leadni.

Kiegészítő támogatás

A Tempus Közalapítvány a 2018/19-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára. Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 100 euró. Az ezzel kapcsolatos további dokumentumok:

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2018/19-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra. Az ezzel kapcsolatos további dokumentumok:

Pályázati határidő: 2018. május 24.

Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatás lezárása

Minden Erasmus+ mobilitást vállaló hallgató köteles egy hallgatói kérdőívet kitölteni a mobilitás teljesítését követően.
A felsőoktatási intézmény a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel.
Ha egy hallgató nem teljesíti a Képzési Megállapodásban foglaltakat, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával.

Információ

Az Erasmus+ programmal, a pályázattal, a fogadó intézményekkel kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában kérhető:

 • Dr. Czeglédy Tamás
  nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
  Erasmus koordinátor
 • Somos Krisztina
  e-mail: somos.krisztina@uni-sopron.hu
  tel.: (+36 99) 518 120

További információ:

A pályázatok elbírálása

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese által összehívott bizottság dönt a nyertes pályázók személyéről.

A pályázat beadásának helye

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi Iroda
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. fszt. 14.

 

Sopron, 2018. március 22.

Dr. Czeglédy Tamás
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
Erasmus koordinátor