Erasmus+ Szakmai gyakorlat pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+
SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ
HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi félévére

1. A pályázat célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap) jellemzően szemeszterenként 4 hónap.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
A fogadó intézményt a hallgató keresi meg, és a fogadókészséget egy eredeti befogadó nyilatkozattal igazolja.

5. Pályázati feltételek

 • A pályázó a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Karának beiratkozott hallgatója kell, hogy legyen. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére.
 • A pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik.
 • A hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe.
 • A pályázó a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam.

6. A támogatás mértéke

A támogatásról a Soproni Egyetem dönt:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 520-620 €/hó.

A támogatásról a Tempus Közalapítvány dönt:

 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (100 €/hó)
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány letöltése
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz, http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html 
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány letöltése

nem kötelezően csatolható (PDF vagy JPG formátumban):

 • bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

A pályázat benyújtásához szükséges papír alapon leadni a kitöltött online pályázati adatlapot: visszaigazolásként a megadott email-címre érkezik egy PDF fájl, amit kinyomtatva, aláírva kell leadni.

8. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret;
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek munkájában);
 • jó tanulmányi eredmény;
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában;
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység;
 • szakkollégiumi tagság.

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.


9. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázati anyagot online kell benyújtani az alábbi linken: ERASMUS+ online pályázati adatlap

A pályázat benyújtásának határideje az őszi félévre: adott év április 15.

A pályázat benyújtásának határideje a tavaszi félévre: adott év november 15.

További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban Tamasi Hajnalka Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-726 e-mail: tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

 

Sopron, 2020. február 6.

Dr. Czeglédy Tamás
dékán