Erasmus+ Tanulmányi pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+
TANULMÁNYI CÉLÚ
HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi félévére

 

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara az érvényben lévő kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben történő ERASMUS+ ösztöndíjas hallgatói tanulmányok folytatására a 2020/2021-aes tanév őszi és tavaszi szemeszterére


1. A pályázat célja

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); jellemzően szemeszterenként 4 hónap.

4. A SOE Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar ERASMUS+ partnerintézményei

A partnerintézmények listája a honlapon megtalálható:
http://international.lkk.uni-sopron.hu/erasmus-partner-1

5. Pályázati feltételek

 • a pályázó a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Karának beiratkozott hallgatója kell. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére
 • a pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • a pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik
 • a hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe
 • pályázó a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására
 • egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban "Lifelong Learning Program"-ban végzett mobilitási is hozzáadandó

6. A támogatás mértéke

A támogatásról a Soproni Egyetem dönt:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 420-520 €/hó

A támogatásról a Tempus Közalapítvány dönt:

 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (200 €/hó)
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva. 
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

melyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat (PDF vagy JPG formátumban):
 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány letöltése
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány letöltése

nem kötelezően csatolható (PDF vagy JPG formátumban):

 • bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

A pályázat benyújtásához szükséges papír alapon leadni a kitöltött online pályázati adatlapot: visszaigazolásként a megadott email-címre érkezik egy PDF fájl, amit kinyomtatva, aláírva kell leadni.

8. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.

9. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázati anyagot online kell benyújtani az alábbi linken: ERASMUS+ online pályázati adatlap

A pályázat benyújtásának határideje az őszi félévre: adott év március 15.

A pályázat benyújtásának határideje a tavaszi félévre: adott év október 15.

További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban Tamasi Hajnalka Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-726 e-mail: tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

 

Sopron, 2020. február 6.

Dr. Czeglédy Tamás
dékán