Erasmus+ Teendők a szakmai gyakorlat pályázat során

Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás – teendők

1. A pályázat benyújtása előtti teendők

 • a szakmai gyakorlti hely felkutatása,
 • befogadónyilatkozat kérése.
Az alábbi dokumentumok előkészítése az online pályázat beadásához:
 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány letöltése
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány letöltése
 • opcionális: bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

2. A pályázat elnyerése után, de a kiutazás előtti teendők

 • a szakmai program egyeztetése a leendő konzulenssel.
 • tájékozódás a pontos gyakorlat kezdés és befejezés dátumairól, az itt megadott dátumok szinkronban kell, hogy legyenek a támogatási szerződés kezdő és végdátumával.
 • egyéni tanrend igénylése a Neptun rendszerben. A kérvény száma:  ETK_TA-009-KTKR-ERASMUS-tanév/félév. Beadási határidő: lásd Neptun. A kérvényhez csatolni kell a sikeres Erasmus pályázatról szóló értesítést. 
 • Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Tamasi Hajnalka, tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 2 hónappal.

A konzultációig email-en el kell küldeni a kari Erasmus+ koordinátor részére az alábbi dokumentumokat:

 • A Learning agreement for trainees (Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány a személyes adatok, Before the mobility részének kitöltésével
 • A Hallgatói Támogatási szerződéshez szükséges adatok kitöltése: Adatbekérő

A konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a hallgatóval együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a hallgató részéről aláírásra kerülnek.

Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a hallgató aláírása után kb. 1-2 hónapon belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

Jogosultság esetén kitöltött szociális támogatás 1 db kitöltött, aláírt eredeti példányát és 1 db kitöltött példányát elektronikus úton a kari Erasmus+ koordinátor részére eljuttatni. A szociális támogatás igénylését az ETK fogja leigazolni, amennyiben a jogosultság fennáll. Igazolást a Neptun rendszerből a "Pénzügyek" menü "Ösztöndíjak, kifizetések" menüpontjából lehet lekérni. Ki kell választani a megfelelő félévet és egy képernyőképet készíteni, mivel így a hallgató neve és Neptun kódja is szerepelni fog a listán. 

Pályázati felhívás

Hallgató által benyújtandó:

 • igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva. A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.
 • kitöltött Excel fájl. Az xlsx fájlt is el kell küldenie az intézményi koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.
 • amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Határidő: a Tepmus közalapítvány honlapján megadott időpontok: https://tka.hu/celcsoport/6212/erasmus-szocialis-alapu-kiegeszito-penzugyi-tamogatas

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

Jogosultság esetén kitöltött kiegészítő támogatás (fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élők részére)

Pályázati felhívás

Hallgató által benyújtandó:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
 • a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)

Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának:

 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • A pályázati űrlap kinyomtatott, aláírt verziója (szkennelt verzió)
 • A kötelező melléklet szkennelt verziója

Határidő: a Tepmus közalapítvány honlapján megadott időpontok: https://tka.hu/celcsoport/6213/fogyatekossaggal-elo-vagy-tartosan-beteg-resztvevok-erasmus-kiegeszito-tamogatasa

A szociális és kiegészítő támogatás bírálata a Tempus Közalapítványnál történik, majd Egyetemünk részére megküldik a döntést. A hallgatói kiértesítés a támogatásokról ezután lehetséges.

3. Teendők a kinntartózkodás alatt

 • A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat (ha van). A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani
 • A kinntartózkodás végén a Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel
 • A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes

4. Teendők hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus+ koodinátornak.
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)
 • Írásbeli beszámoló leadása elektronikus úton a Kari Erasmus+ koodinátornak (Tamasi Hajnalka, tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu)

 

A beeszámolóval kapcsolatos elvárások:

 • készítsenek egy min. 250 szavas beszámolót a mobilitással kapcsolatos élményeikről. Segítség képpen néhány téma: Hova nyertek ösztöndíjat? Milyen szállás alternatívák voltak, mit választottak? Tanórák, egyetem jellemzése. Szabadidős lehetőségek. Étkezés.  Kirándulások, utazások. Szórakozási lehetőségek. Jó és rossz tapasztalatok. Nyelvtudás fejlesztése. Benyomás az ott lakókról. Váratlan dolgok. Összesített benyomás. Ahol lehet, mindenhol írjanak árakat, tájékozódási pontként.
 • az előző pontban írt beszámolónak egy rövidített, néhány mondatos összefoglalója, ami a honlapra kerül.
 • 20-25 fénykép a mobilitásról.

Az adott félévi beszámolókból a honlapon egy hírt jelenítünk meg, képekkel.